De Oranjeschelp'

De Oranjeschelp voor zorg en onderwijs op maat

De Oranjeschelp is een centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand. Hierbinnen bieden wij passende vormen van onderwijs, begeleiding en zorg.

Zorgspecialisten en onderwijsspecialisten
Twee organisaties, De Onderwijsspecialisten voor het onderwijs en Reinaerde voor de begeleiding en zorg, werken in De Oranjeschelp samen om dit samen vorm te geven. De Onderwijsspecialisten richt zich met name op de kinderen die ZML-onderwijs volgen, Reinaerde richt zich vooral op de kinderen die gebaat zijn bij een individuele aanpak. Dit kunnen kinderen zijn die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen of kinderen die veel verzorging nodig hebben.

Unieke mogelijkheden voor uw kind
Door de bijzondere samenwerking van Reinaerde en De Onderwijsspecialisten kunnen kinderen die speciale aandacht nodig hebben zich bij De Oranjeschelp goed ontwikkelen. Voor de ZML (Zeer Moeilijk Lerende) kinderen kan De Oranjeschelp extra hulp en ondersteuning bieden als dat nodig is. Reinaerde verzorgt ook de buitenschoolse opvang en sport en spel van De Oranjeschelp. U kunt hiervan gebruik maken als u wilt. Dit is één van de aanvullende mogelijkheden die onze samenwerking meerwaarde geeft.

Gebouw
De Oranjeschelp heeft op de begane grond 12 grote(stam)groepruimtes met  elk een eigen sanitaire ruimte. De lokalen hebben nevenlokalen, 4 vaklokalen, een sportzaal, een speellokaal en een snoezelruimte. Het gemeentelijke zwembad is op loopafstand.

Interesse?
De Oranjeschelp biedt plaats aan 140 kinderen tussen de 4 en 20 jaar in hun ontwikkeling naar een vorm van werk of dagbesteding. Nieuwsgierig? Start hiernaast, door te kiezen voor Reinaerde begeleiding of De Onderwijsspecialisten onderwijs. Of neem voor meer informatie contact met ons op.


Nieuws